+48 662093575 ekoinvest@poczta.onet.eu

USŁUGI

  • opracowywanie technologii scalania pylastych i drobnoziarnistych materiałów oraz odpadów
  • opracowywanie analiz, dokumentacji technicznych i ekonomicznych oraz ekologicznych
  • dobór spoiw do brykietowania i granulowania materiałów i odpadów
  • doradztwo w zakresie optymalizacji procesów brykietowania i granulowania pylastych i drobnoziarnistych materiałów oraz odpadów
  • doradztwo oraz organizowanie wdrożeń, produkcji i usług w zakresie ochrony środowiska w energetyce, górnictwie, hutnictwie i gospodarce komunalnej
  • produkcja doświadczalnych partii brykietów i granulatów
  • informacja na temat spoiw i możliwości ich dostawy